با دستور رییس جمهور اداره های دولتی مکلف به اطلاع رسانی به مردم شدند

با دستور رییس جمهور اداره های دولتی مکلف به اطلاع رسانی به مردم شدند

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور با صدور حکمی به نهادهای دولتی دستور داد تا برای تسریع روند معلومات‌دهی درست و به‌موقع برای مردم اقداماتی را انجام دهند. آقای غنی مقام‌های دولتی را مکلف‌ کرد تا حداقل یکبار در ماه از...