با دسترسی طالبان به مواد انفجاری، حملات آنان با ماین های دست ساز افزایش یافته است

با دسترسی طالبان به مواد انفجاری، حملات آنان با ماین های دست ساز افزایش یافته است

دسترسی آسان افراد طالبان به مواد انفجاری در ولایت بادغیس مشکلات زیادی را برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده است. محمدزی شیرزاد فرمانده تیپ/لوای سوم ارتش در بادغیس به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "افراد طالبان مقدار زیادی مواد...