روند بایو متریک آزمون کانکور در هرات آغاز می‌شود

روند بایو متریک آزمون کانکور در هرات آغاز می‌شود

آزمون سراسری کانکور عمومی، شبانه و اختصاصی، به زودی در هرات آغاز می‌شود. بصیراحمد دانشیار، آمر ارتباطات دانشگاه هرات با بیان این مطلب گفته است که هیئت تخنیکی ریاست عمومی کمیتۀ ملی کانکور وزارت تحصیلات عالی، هفته جاری...