بایرن مونیخ بهترین گزینه برای لواندوفسکی قلمداد می‌شود

بایرن مونیخ بهترین گزینه برای لواندوفسکی قلمداد می‌شود

بایرن مونیخ بهترین گزینه برای روبرت لواندوفکسی تلقی می‌شود.   چزاری کوچارسکی، مدیر برنامه‌های لواندوفسکی بدین باور است که او باید در جمع باواریایی‌ها بماند. کوچارسکی به تازگی اعلام کرد که لواندوفسکی از اینکه هم...