باید پیکر دکتر نجیب الله به کابل انتقال داده شود

باید پیکر دکتر نجیب الله به کابل انتقال داده شود

شماری از بزرگان قومی ولایت پکتیا با برگزاری یک نشست خواهان به خاکسپاری پیکر داکتر نجیب‌؛ رییس جمهور سابق کشوردر کابل شدند. بزرگان قومی، اعضای شورای ولایتی و علمای ولایت پکتیا در این نشست از حکومت مرکزی خواستند تا برای...