بان کی مون: دنیای ۵۰-۵۰ را تا سال ۲۰۳۰ خواهیم دید

بان کی مون: دنیای ۵۰-۵۰ را تا سال ۲۰۳۰ خواهیم دید

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی زن پیامی منتشر کرده است. او در این پیام بر توانمندسازی زنان و گسترش برابری جنسیتی در همه عرصه‌ها تاکید کرده است. شعار سازمان ملل در برنامه توسعه پایدار، رفع شکاف جنسیتی تا...