بان کی مون: بحران سوریه به‌هیچ‌وجه راه‌حل نظامی ندارد

بان کی مون: بحران سوریه به‌هیچ‌وجه راه‌حل نظامی ندارد

دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص سوریه می‌گوید باید بر اساس روند نشست وین به راه‌حل سیاسی دست‌یافت. وی گفت: " درباره بحران سوریه نباید وقت تلف کنیم، ۵ سال گذشت و با جنگ و نظامی‌گری موفق نشدیم". دبیر کل سازمان ملل تأکید...