بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر را به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر را به افغانستان کمک کرد

مسئولان در وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که امروز سه‌شنبه، قرارداد ۳ پروژه بزرگ را به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر آمریکایی با بانک جهانی به امضا رساندند.   «اکلیل‌ حکیمی» وزیر مالیه گفت که این ۳ قرارداد در بخش‌های «صحت،...