بانک توسعه آسیایی در افغانستان از پروژه تاپ حمایت می‌کند

بانک توسعه آسیایی در افغانستان از پروژه تاپ حمایت می‌کند

مسئولان در بانک توسعه آسیایی در افغانستان، حمایت شان را از پروژه «تاپ» اعلام کرده و می‌گویند که بخاطر اکمال این پروژه بگونه همه جانبه همکاری خواهند کرد. سمیول تومیوا، ریس بانک توسعه آسیایی در افغانستان گفته که برای...