پس از شروع کار ترامپ؛ نرخ بهره بانکی در امریکا روز به روز افزایش می‌یابد

پس از شروع کار ترامپ؛ نرخ بهره بانکی در امریکا روز به روز افزایش می‌یابد

پس از رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا، بانک مرکزی این کشور برای دومین بار نرخ بهره بانکی را افزایش داده است. بر بنیاد تصمیم مسئولان بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بانکی از نیم درصد به ۷۵ صدم درصد افزایش پیدا کرده...