بزرگترین بانک اوکراین ملی اعلام شد

بزرگترین بانک اوکراین ملی اعلام شد

دولت اوکراین "پریوات بانک" یکی از مهمترین بانک‌های این کشور را ملی اعلام کرد و بدین ترتیب صد در صد سهام این نهاد را به تملک خود درآورد. قسمت اعظمی از سهام پریوات بانک در مالکیت ایهور کولوموئیسکی تاجر پرنفوذ اوکراینی قرار...