طرح جدید بانک مرکزی برای شرکت‌های صرافی و خدمات پولی

طرح جدید بانک مرکزی برای شرکت‌های صرافی و خدمات پولی

مسئولان در بانک مرکزی می‌گویند که روند صدور جواز برای شرکت‌های صرافی و خدمات پولی به منظور معیاری سازی خدمات پولی و صرافی در کشور آغاز شده است.   واحدالله نوشیر معاون بانک مرکزی  گفت که قانونی سازی فعالیت صرافان و...