افغانستان عضویت بانک سرمایه‌گذاری و زیربنایی آسیا را به دست آورد

افغانستان عضویت بانک سرمایه‌گذاری و زیربنایی آسیا را به دست آورد

مسئولان وزارت مالیه کشور گفته‌اند که افغانستان عضویت بانک سرمایه‌گذاری و زیر بنایی آسیا را به دست آورده‌است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه گفته است اکلیل حکیمی وزیر مالیه در هنگام سفر به چین عضویت این...