بانک جهانی ۸۷۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی ۸۷۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

وزارت مالیه کشور از کمک ۸۷۸ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان در مدت چهار سال آینده خبر داد. وزارت مالیه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این کمک در نشستی بین وزیر مالیه کشور و مقام‌های بانک انکشاف آسیایی در...