بانک جهانی: تا سال ۲۰۳۰ صد میلیون نفر به فقرای جهان افزوده می‌شود

بانک جهانی: تا سال ۲۰۳۰ صد میلیون نفر به فقرای جهان افزوده می‌شود

بانک جهانی می‌گوید که تا سال ۲۰۳۰ آمار فقرای جهان به‌طور فزاینده افزایش می‌یابد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی روز گذشته هشدار داد چنانچه برای محدود کردن تأثیرات منفی گرمایش زمین اقداماتی جدی صورت نگیرد تا سال...