بانک جهانی برای تامین خدمات اجتماعی در افغانستان ۱۲۰ میلیون دالر کمک می‌کند

بانک جهانی برای تامین خدمات اجتماعی در افغانستان ۱۲۰ میلیون دالر کمک می‌کند

بانک جهانی اعلام کرده که ۱۲۰ میلیون دلار برای تامین خدمات اجتماعی از جمله افزایش دسترسی به آب آشامیدنی و تقویت نظام مالی افغانستان کمک می‌کند. مقام‌های این بانک گفته‌اند که مبلغ صد میلیون دلار این کمک در چهارچوب...