بانک آسیایی، کمک‌هایش را به افغانستان ادامه می‌دهد

بانک آسیایی، کمک‌هایش را به افغانستان ادامه می‌دهد

مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که بخش عمده‌ای از کمک‌های بانک آسیایی با افغانستان در زمینه تقویت سکتور خصوصی بزودی به مصرف خواهد رسید.   «صیام الدین پسرلی» سخنگوی اتاق تجارت و صنایع  گفت که از...