رییس بانک‌های زون غرب: ارگان‌های امنیتی مسئول جلوگیری از قاچاق اسعار اند

رییس بانک‌های زون غرب: ارگان‌های امنیتی مسئول جلوگیری از قاچاق اسعار اند

در پی افزایش بهای دالر و نگرانی‌ها از قاچاق آن به خارج از کشور اکنون مسئولان بانک مرکزی در ولایت هرات می‌گویند که ارگان‌های امنیتی و مسئولان گمرک این ولایت مسئول جلوگیری از این روند می‌باشند.   انورشاه یوسفی، رییس...