هزار نفر روزانه به بانک‌ها در ولایت نیمروز مراجعه می‌نمایند

هزار نفر روزانه به بانک‌ها در ولایت نیمروز مراجعه می‌نمایند

مسئولان در بانک مرکزی نیمروز گفته‌اند که روزانه یک هزار نفر برای دریافت خدمات بانکی، به بانک‌های دولتی و خصوصی در این ولایت مراجعه می‌نمایند. محمد نعیم سعیدی، مسئول نمایندگی بانک مرکزی نیمروز به تلویزیون چکاد گفته است...