۵ الی ۶ میلیارد افغانی سالانه به دلیل فرسودگی بانک‌نوت‌ها حریق می شود

۵ الی ۶ میلیارد افغانی سالانه به دلیل فرسودگی بانک‌نوت‌ها حریق می شود

مسئولان در بانک مرکزی می‌گویند که سالانه پنج تا شش میلیارد افغانی به دلیل کهنه و فرسوده شدن بانکنوت‌ها از گردش بازار پول بیرون و حریق می‌شود. ایمیل عاشور، سخنگوی بانک مرکزی گفته است که در سال جاری سه بار پول‌های کهنه و...