نبود برق و امنیت جدی‌ترین چالش بانک‌ها در ولایت نیمروز

نبود برق و امنیت جدی‌ترین چالش بانک‌ها در ولایت نیمروز

نبود انرژی برق، خدمات بانک‌داری دولتی و خصوصی در ولایت نیمروز را به مشکل مواجه ساخته است. صدیق چخانسوری، یک عضو شورای ولایتی نیمروز می‌گوید که تنها بانک‌ها به دلیل نداشتن امکانات و نبود برق در مرکز شهر زرنج و به‌گونه...