آموزش حقوقی در انتظار بیش از ۲۵۰ بانوی فارغ دانشگاه

آموزش حقوقی در انتظار بیش از ۲۵۰ بانوی فارغ دانشگاه

دادستانی‎کُل کشور، تفاهمنامه‎ همکاری با بنیاد آسیا "آسیا فوندیشن" را به منظور حضور بیشتر زنان در این اداره قضایی به امضا رسانید. بر اساس این تفاهمنامه، بنیاد آسیا ۲۵۲ بانوی فارغ شده از دانشکده‎های شرعیات و حقوق را برای...