بانوی آهنین هند از اعتصاب دست می‌کشد

بانوی آهنین هند از اعتصاب دست می‌کشد

زن هندی بعد از شانزده سال می‌خواهد از اعتصاب غذایی دست بردارد. ایروم چانو شارمیلا که از نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی در اعتراض به "کشتار" در روستای کوچکی در ایالات مانیپور هند دست به اعتصاب غذایی زده بود، گفته است که روز...