بانوان هرات از انتخاب یک زن به عنوان معاون والی خشنود اند

بانوان هرات از انتخاب یک زن به عنوان معاون والی خشنود اند

بانوان هرات از انتخاب بانو مونسه حسن‌زاده در هیئت رهبری ولایت هرات ابراز خرسندی می‌کنند. فاطمه جعفری نماینده مردم در شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید، انتخاب یک بانو در هیئت رهبری مقام ولایت برای بانوان...