نهاد بانوان خبرنگار: حضور زنان در رسانه های هرات کم است

نهاد بانوان خبرنگار: حضور زنان در رسانه های هرات کم است

نهاد بانوان خبرنگار در هرات می‌گوید که حضور زنان در رسانه‌های این ولایت کم است.   نقیبه بارکزی مسئول این نهاد می‌گوید، با این که در هرات بیش از ۷۰ رسانه‌ی صوتی، تصویری، چاپی و غیره فعالیت دارند اما ۶۰ خبرنگار زن در...