بانوان بایسکل ران به سوی هند رفتند

بانوان بایسکل ران به سوی هند رفتند

تیم ملی بانوان بایسکل رانی افغانستان برای حضور در رقابت های جام کشور های جنوب آسیا، روز جمعه راهی هند شد. صادق صادقی، رئیس این فدراسیون می گوید که باوجود کاندید شدن تیم بانوان حکومت هیچ توجهی به آنان نداشته و آنان با مصرف...