بامیان صاحب یک استادیوم مجهز ورزشی می شود

بامیان صاحب یک استادیوم مجهز ورزشی می شود

همایون خیری رییس عمومی فدراسیون تربیت بدنی کشور گفت، کار ساخت یک استادیوم ورزشی مجهز در سال روان خورشیدی در ولایت بامیان آغاز می‌گردد. رییس عمومی فدارسیون تربیت بدنی گفته است که بامیان مناسب ترین مکان برای ورزش های...