بالاخره لئوناردو دی کاپریو اسکار گرفت

بالاخره لئوناردو دی کاپریو اسکار گرفت

لئوناردو دی کاپریو به خاطر بازی در فیلم "برخاسته از گور" بالاخره در پنجمین نامزدی برای بهترین بازیگری، جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد نقش اصلی را دریافت کرد. با این همه او هنوز هم بازیگر اسرار آمیزی است. بیش از بیست سال پیش...