بیش از ۲ هزارجریب باغ پسته در هرات ایجاد شد

بیش از ۲ هزارجریب باغ پسته در هرات ایجاد شد

بیش از ۲ هزارجریب باغ پسته در ولایت هرات، از سوی ادارۀ زراعت و آبیاری این ولایت ساخته شده است.   به اساس گفته‌های مسئولان در این ادارۀ، تاکنون ۲۴۰۰ جریب باغ پسته در ولسوالی‌های انجیل، گذره، زنده‌جان، کرخ، غوریان،...