باغ‌های مدرن در هنر نقاشی

باغ‌های مدرن در هنر نقاشی

در دوران مدرن بود که باغ به موضوع مورد علاقه نقاشان بدل شد. سوژه باغ، نقاشان معاصر را در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، جذب خود کرد. آنها با الهام از باغ سعی کردند تجاربی جدید در استفاده از رنگ‌ها و اشکال خلق کنند. کلود...