۱۱۸ باغچه خانگی برای زنان در سمنگان ایجاد شده است

۱۱۸ باغچه خانگی برای زنان در سمنگان ایجاد شده است

۱۱۸ باغچه خانگی برای زنان در ولایت سمنگان توسط پروژه ملی باغداری و مالداری این ولایت ایجاد شده است.   عبدالمجید خیرخواه مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری این ولایت گفت این برنامه به کمک مالی بانک جهانی و به ابتکار...