باشندگان غور و بادغیس: “مرگ بر طالبان”

باشندگان غور و بادغیس: “مرگ بر طالبان”

امروز صدها تن از باشندگان ولایت غور دریک گردهمایی گسترده ربودن و قتل افراد بی‌گناه را در بزرگ‌راه‌های کشور از جمله بزرگ‌راه قندوز - بغلان نکوهش کردند. آنان با شعارهای "مرگ بر طالبان"، خواستار کنترول بیشتر حکومت در این...