باشندگان غزنی: کشته‌شده‌های ما قربانی بی‌توجهی حکومت شدند

باشندگان غزنی: کشته‌شده‌های ما قربانی بی‌توجهی حکومت شدند

هزاران تن از باشندگان غزنی امروز در اعتراض به این کار دست به راهپیمایی زدند. شماری از احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی و برخی از خانواده‌های قربانیان، سربریدن این افراد را نسل‌کشی می‌دانند و نیز از شهروندان کشور...