باشندگان شیندند منتقد وضعیت امنیتی شان هستند

باشندگان شیندند منتقد وضعیت امنیتی شان هستند

شماری از دکانداران ولسوالی شیندند در اعتراض به کشته شدن دو بزرگ قومی در این ولسوالی دکان‌های خود را بستند. عبدالاحد فضل ولسوال شیندند در پیوند به این قضیه به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "امروز شماری از دکانداران با بستن...