باستان شناسان جهان خواستار حفاظت از آثار تاریخی بامیان و هرات شدند

باستان شناسان جهان خواستار حفاظت از آثار تاریخی بامیان و هرات شدند

شماری از متخصصان و باستان‌شناسان داخلی و خارجی در نشست دو روزه‌ای که از سوی یونسکو در مرکز بامیان برگزار شده بود، از دولت افغانستان و نهادهای فرهنگی خواستار اقدامات بیشتر برای حفاظت از آثار تاریخی بامیان شدند. در این...