باز شدن پنجره‌ای تازه به روی اسکی کشور

باز شدن پنجره‌ای تازه به روی اسکی کشور

فدراسیون بین‌المللی اسکی در خبرنامه‌ای اعلام کرده که عضویت افغانستان در پنجاهمین کنگره بین‌المللی اسکی در شهر "کانکون" مکزیک به تصویب رسید. در این خبرنامه آمده است که کنگره بین‌المللی اسکی، عضویت کشورهای افغانستان،...