بازی‌های کامپیوتری که باعث افزایش هوش می‌شود

بازی‌های کامپیوتری که باعث افزایش هوش می‌شود

به گفته محققان نوع خاصی از بازی های رایانه‌ای که شامل تکرار فرایندی خاص به طور مرتب هستند منجر به افزایش هوش افراد می گردد. بازی های ذهنی رایانه ای معمولا منجر به افزایش هوش نمی شوند بلکه در بهترین حالت مهارت کاربر را...