بازیکن تیم ملی هندبال افغانستان در آب های یونان غرق شد

بازیکن تیم ملی هندبال افغانستان در آب های یونان غرق شد

فدراسیون هندبال افغانستان تایید کرده که ذبیر عزیزی یکی از با سابقه ترین و درخشانترین ستاره این رشته ورزشی هنگام سفر با قایق کوچک از ترکیه به یونان در آبهای ترکیه غرق شده است. ذبیر عزیزی، عضو تیم ملی هندبال افغانستان از...