بازگشت تشویقی پناهجویان از آلمان، انتقاد یک سازمان حقوق بشری را بر انگیخت

بازگشت تشویقی پناهجویان از آلمان، انتقاد یک سازمان حقوق بشری را بر انگیخت

سازمان حقوق بشری میدیکو انترنشنل، برنامه تشویقی دولت آلمان به هدف بازگشت دادن پناهجویان را مورد انتقاد قرار داده است.   به گفته مسئولان این سازمان حقوق بشری، آلمان با این کار خود حق پناهندگی انسان‌ها را از آنان این...