بازپس‌گیری بزرگترین محله شرق حلب بعد از چهار سال

بازپس‌گیری بزرگترین محله شرق حلب بعد از چهار سال

شورشیان و گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه اذعان کرده‌اند که منطقه "مساکن هنانو" بزرگترین محله‌ شرق حلب به دست نیروهای دولتی سوریه افتاده است. از سال ۲۰۱۲ تا کنون این اولین بار است که نیروهای وابسته به حکومت سوریه...