بازهم تروریستان یک بیمارستان را در پاکستان هدف قرار دادند

بازهم تروریستان یک بیمارستان را در پاکستان هدف قرار دادند

در پی انفجاری که صبح امروز در نزدیکی یک بیمارستان خصوصی در شهر کویته پاکستان رویداد، یک تن کشته شد و ۱۲ تن دیگر زخم برداشتند. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان گزارش داده است که این انفجار، در نزدیکی بیمارستانی به نام...