بازهم اعدام در عربستان و باز هم نگرانی جهان

بازهم اعدام در عربستان و باز هم نگرانی جهان

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل اجرای حکم اعدام در کشور عربستان روند رو به رشدی دارد و این موضوع نگران‌کننده است. بر اساس گزارش‌های این سازمان در شش ماه نخست سال جاری میلادی، یک‌صد نفر در کشور عربستان اعدام‌شده‌اند....