نزدیک به ۴۰ درصد بازنشسته‌گان در فراه حقوق شان را دریافت نکرده اند

نزدیک به ۴۰ درصد بازنشسته‌گان در فراه حقوق شان را دریافت نکرده اند

نزدیک به ۴۰ درصد از بازنشته‌گان در ولایت فراه تا هنوز حقوق بازنشسته‌گی شان شان را دریافت نکرده اند.   مسئولان در اداره کار و امور اجتماعی شهداء و معلولین ولایت فراه می‌گویند که در سال روان تنها توانسته اند معاش ۶۰۰...