کار بازسازی ۶ کانال آبیاری در هرات آغاز شد

کار بازسازی ۶ کانال آبیاری در هرات آغاز شد

کار بازسازی ۶ کانال آبیاری در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات آغاز گردید.   بر اساس خبرنامه مطبوعاتی حوزه دریایی هریرود مرغاب در غرب افغانستان، هزینه‌ی بازسازی این کانال‌های آبیاری بالغ بر ۲۵ میلیون افغانی می‌باشد...