کار بازسازی ساختمان سفارت آلمان در کابل آغاز شده است

کار بازسازی ساختمان سفارت آلمان در کابل آغاز شده است

کار بازسازی ساختمان سفارت آلمان در کابل، شش ماه پس از یک انفجار شدید که منجر به تخریب آن گردیده بود، اکنون شروع شده است.   این خبر را سفیر آلمان در افغانستان از طریق تویتر اعلام کرده است. در متن تویت آمده که "آلمان...