کار ساخت و بازسازی ۴۲ کیلومتر جاده در نیمروز آغاز شد

کار ساخت و بازسازی ۴۲ کیلومتر جاده در نیمروز آغاز شد

کارساخت و بازسازی ۴٢ کیلومتر جاده در ولسوالی های کنگ، چخانسور و شهر زرنج نیمروز آغاز گردید. انجنیر محمد سمیع والی نیمروز، توسعه و انکشاف را در بخش‌های مختلف ولایت نیمروز، یک نیاز جدى مردم دانسته و گفت که پروژه‌هاى...