بندش راه‌های مواصلاتی بازرگانان را صدمه زده است

بندش راه‌های مواصلاتی بازرگانان را صدمه زده است

اتاق‌های تجارت و صنایع گفته است که ریزش برف‌های شدید در مسیر بزرگ‌راه سالنگ به میزان داد و ستد بازرگانی در کشور صدمه زده است. خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع گفت: " مقدار زیاد مواد خوراکی و غیر خوراکی از...