برای اولین بار یک بازرگان در فراه دو جاده در ناحیه اول شهر فراه را آسفالت می‌کند

برای اولین بار یک بازرگان در فراه دو جاده در ناحیه اول شهر فراه را آسفالت می‌کند

برای اولین بار و در یک عمل کم سابقه یکی از بازرگانان فراهی، دو جاده ناحیه اول شهر فراه را با هزینه شخصی خویش آسفالت می کند. عبدالرحیم اسحاقزی شهردار فراه می‌گوید، این بازرگان وعده داده است که در آینده در آسفالت دیگر...