نگرانی بازرگانان هرات از قطع برق وارداتی ایران به شهرک صنعتی

نگرانی بازرگانان هرات از قطع برق وارداتی ایران به شهرک صنعتی

به دنبال قطع برق وارداتی ایران به هرات، برق شهرک صنعتی نیز قطع شد و بازرگانان دروازه‌های کارخانه‌هایشان را به همین دلیل مسدود کردند.   «نصیر احمد اخند زاده» یکی از بازرگانان شهر هرات به تلویزیون چکاد گفت که قطع شدن...