بازرگانان نیمروز از آغاز فعالیت در بندر چابهار خوشبین اند

بازرگانان نیمروز از آغاز فعالیت در بندر چابهار خوشبین اند

بازرگانان ولایت نیمروز از آغاز فعالیت‌های تجارتی از طریق بندر چابهار خوشبین اند.   عبدالناصر فروتن رئیس اداره اقتصاد این ولایت می‌گوید، شماری از بازرگانان نیمروز که از طریق این بندر داد و ستد بازرگانی خود را به پیش...